Kirjoitettu 19.5.2021

Pitkän linjan yrittäjän Senja Huuskon kirjoitus. Ehdokasnumero 33

Kirjoitettu 16.5.2021

Vaaliteema ja ehdokasnumerot

Kirjoitettu 23.3.2021

Ei ole kuntaa ilman maaseutua

Jotta saadaan Sonkajärvi pysymään elinvoimasena kuntana, on huolehtidaava myös maaseutumme elinvoimasta. Maaseudun teiden rappeutuminen ja suunnitteilla olevat polttoaineiden hinnankorotukset heikentävät oleellisesti maaseudulla asuvien ihmisten elinoloja, -taloutta ja viihtyvyyttä. Mielestäni huomio pitäisi kiinnittää uusiutuvien energioiden ,diesel ja biokaasujen käytön lisäämiseen hintojen korotuksen sijaan. Jokainen mökki ja kiinteistö maaseudulla tuo verotuloja, sekä lisäpalveluja kotikuntaan. Teiden kunnosta huolehtiminen on välttämätöntä maaseutuelinkeinojen harjoittamiseen, kylien asuttuna pitämiseen ja kaikenlaiseen harrastus-ja asiointimahdollisuuksiin. Maalla asuvien perheiden lasten koulumatkat taittuvat teitäpitkin, marjastajat, metsästäjät vielä joitakin mainitakseni, ovat vilkas tienkäyttäjä ryhmä. Teiden kulkukelpoisena pitäminen kuuluu kunnan perustehtäviin. Vanhusten lukumäärä on nousussa Sonkajärvellä niinkuin monissa muissakin kunnissa. Olen sitä mieltä, että kunkin vanhuksen mahdollisuutta elää ja asua kotonaan mahdollisimman pitkään tuettaisiin muun muassa kotihoitoon suunatun tuen avulla.

Markku Tissari. Kunnanvaltuuston varavaltuutettu. Teknisen lautakunnan jäsen. Tiejaoston vpj. (ps)

Kirjoitettu 11.3.2021

Kuntavaaliohjelma

Kirjoitettu 20.2.2021

VERONMAKSAJIEN RAHAN KÄYTTÖ TÄRKEYSJÄRJESTYKSEEN

Rahan käytössä eletään varojemme mukaan, silloin pysymme pelissä.
Säilytetään pankkiautomaatit kummassakin taajamassa
Sukeva-Sonkajärvi, vaikka kuluja tulee muutama tonni, tähän ei talous
kaadu. jos rahat joutuu hakemaan kaupungista.Ostokset tehdään samalla
reissulla

Terveyttä ja oikein hyvää kevättä ja kesää kaikille.

Juha Mykkänen kiinteistönhoitaja/palomies
kuntavaaliehdokas (ps)

Kirjoitettu 19.2.2021

Sote-uudistus

Olen toiminut Ylä-Savon sote kuntayhtymän hallituksessa lähes kahdeksan vuotta. Sonkajärven
omistus vähemmistöosakkaana (11%) ovat tuoneet omat haasteensa päätöksentekoon. Sonkajärvi
on kuitenkin onnistunut paikallisten palvelujen osalta suhteellisen hyvin, vaikkakin keskittäminen
näkyy selvästi myös meidän sote-palvelujen saatavuudessa.
Perussuomalaiset vastustivat edellisellä valtuustokaudella röntgenin hävittämistä kunnastamme,
mutta äänestyksessä me hävisimme valtapuolueelle. Laboratoriopalvelut ovat vielä olemassa
meidän lähipalveluna, josta kannattaakin pitää kynsin hampain kiinni. Sukevan Mäntylän toiminta
on ollut myös vaakalaudalla ja pitkän neuvottelun tuloksena palvelut vielä sukevalaisten onneksi
ovat olemassa.
Tulevaisuuden haasteet ovat sote-uudistuksessa, jossa päätöksenteko siirtyy ”isommille hartioille”.
Mikäli sote-uudistus toteutuu, pidän suurena riskinä terveyskeskuspalvelujen siirtymistä

lähivuosien aikana keskuskaupunkeihin. Siksi en kannata nykyisellään olevaa sote-ratkaisua. Ylä-
Savon soten järjestämisvastuu palveluista siirtyy maakunnalle. Se aiheuttaa demokratiavajeen

pienten kuntien edustukselle vaikuttaa kuntamme sote-palveluihin. On hyvin todennäköistä, että
Sonkajärvi ei saa yhtään edustajaa tulevaan maakuntaan puolustamaan lähipalvelujamme.
Maakunta vuokraa sote-tilat kunnaltamme kolmeksi vuodeksi eteenpäin ja sen jälkeen varmuutta
tulevaisuudesta ei ole. Mikäli näin tapahtuu jää kunnalle merkittävä kiinteistöomaisuus ja velat
seuraavalle sukupolvelle.

Ilpo Kärkkäinen, kuntavaaliehdokas PS
Valtuuston pj

Kirjoitettu 18.2.2021

POLTTOAINEIDEN VERONKOROTUKSET PERUTTAVA

Täällä syrjäseuduilla, missä asutaan pitkien välimatkojen takana ja omakotitaloissa,
polttoaineiden käyttö on välttämätöntä elämisen kannalta. Jatkuvat polttoaineverojen
korotukset ovat ongelmallisia alueen tasa-arvolle sekä tulojen jaolle. Työssä käymisen ja työllistymisen kannalta oman auton käyttö on välttämätöntä. Työssäkäyntialue on laaja pohjois-savossa. Energiaverotuksen
pitäminen maltillisena on tärkeää alueellemme ja myös koko Suomelle pitkien välimatkojen,
pohjoisen sijainnin ja ulkomaan kaupan suuren merkityksen vuoksi. Polttoaineiden verotuksen
kiristyksen myötä kotitalouksille tulee vuositasolla suuria lisälaskuja ja ostovoima vähenee.
Nykyisen hallituksen mielestä yksityisautoilua pitäisi vähentää ja se näkyy myös polttoaineiden hinnoissa.
Liikennepolttoaineiden ja lämmityspolttoaineiden yli suuret veronkorotukset eivät ole hyväksyttäviä
niin kauan, kun hintakilpailukykyisiä ja helposti käyttöön otettavia vaihtoehtoja löytyy öljylämmitykselle ja
liikennepolttoaineelle. Polttoenergialähteenä turve on erittäin tärkeä, sillä turpeelle ei ole näköpiirissä
uskottavaa korvaajaa. Kaukolämmön hinta ja lämmityskustannukset uhkaavat nousta huomattavasti
lähivuosina, jos polttoturpeen käyttöä vähennetään kaukolämmön tuotannossa.

Jyri Kuittinen, Tekninen myyjä, Kunnanvaltuutettu, Sivistyslautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (PS)

Kirjoitettu 17.2.2021

Jokainen kuntalainen on tärkeä.

Lähtökohtaisesti Sonkajärvellä palvelut ihmisille ovat hyvällä tasolla, mutta tulevaisuudessa haasteitakin
riittää niin julkisissa palveluissa kuin yrityselämässä. Edellytyksenä on, että kunnan peruspohja eli talous
onkin kunnossa. Vaikkakin yrittäjyys pienellä paikkakunnalla on monelle pienyrittäjälle haaste, on kunnan
tuki ja neuvonta tärkeässä roolissa viemään yrittäjyyttä eteenpäin.
Kunnan ja yrittäjien välistä keskustelua onkin tiivistettävä yritysmyönteisyyden edistämiseksi kunnassamme.
Vain sillä varmistamme, että kunnassa on jatkossakin yrityksiä, jotka haluavat antaa oman panoksensa
palvelujen tuottajana kuntalaisillemme. Vaarana on, että yritykset karkaavat muualle ja sitä mukaa väestön
muuttotappio jatkuu. Siihen meillä ei ole varaa!
Työpaikkojen saaminen kuntaan on tärkeää. Lapsiperheet, syntyvyys ja yrittäjien tuomat palvelut halutaan
säilyttää kunnassamme.
Kunnan täytyy tarjota kaikille kuntalaisille helpon kynnyksen palveluja ja harrastemahdollisuuksia niin nuorille
kuin ikäihmisille. Lähipalvelut ovatkin ensisijaisen tärkeitä ja lähellä sydäntä, josta haluan pitää kiinni.
Kuntalaiset ja heidän hyvinvointinsa ovat ”kunnan keuhkot”, joilla on hyvä hengittää.
Näihin asioihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja se edellyttää, että kunnan peruspohja on kunnossa.
Kuntalaisten verorahoja pitää käyttää harkitusti hyvinvointimme eteen.

Titta Huttunen, Yrittäjä, kuntavaaliehdokas (PS)

Kirjoitettu 14.2.2021

Maailman täytyy mennä eteenpäin

Kunnan omistamat kiinteistöt rasittavat kunnan taloutta merkittävästi. Kunnalla on
vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä aivan liian paljon. Esimerkkinä entinen
kangaslamminkoulu, nykyinen hiihtokeskus. Ei ole yhtään parempi tai huonompi,
vaikka tuota ”mörskää” kuinka ”tunkattaisiin”. Rasitteena tämän kiinteistön
purkamiselle on museoviraston kanta, sillä kiinteistö on suojelukohde. Onko kaikkea
vanhaa pakko suojella? Mielestäni ei, koska se aiheuttaa kunnalle satojentuhansien
korjauskulut, jos se aiotaan korjata ja säilyttää. Näillekin rahoille olisi käyttöä
akuuttikorjauksiin, kuten terveyskeskusremontti arviolta n. kolme miljoonaa euroa.
Kunnan taloudellinen tila ei kestä isoja investointeja, joten jatkossa on syytä
tarkastella investoitavien kiinteistöjen käyttöastetta ennen kuin tehdään ratkaisut
korjaus- tai uudisrakennuksista.
Markku Tissari, eläkeläinen, Teknisenlautakunnan jäsen, kuntavaaliehdokas (PS)

Kirjoitettu 12.2.2021

Kunnan voimavarana kuntalaiset

Kuntapolitiikan kulmakiviin kuuluu pohdinta siitä, kuinka saamme pidettyä nykyiset kuntalaiset jatkossakin
kuntalaisinamme, kuinka saamme uusia asukkaita kuntaamme ja miten kuntana tuemme kuntalaisten
hyvinvointia. On itsestään selvää, että kunnallisessa päätöksenteossa on otettava huomioon useita asioita
monesta eri näkökulmasta. Päätöksenteon eri vaiheissa on huomioitava muun muassa kunnan
taloudellinen tilanne, asioiden kiireellisyys sekä kunnan velvollisuudet. Mielestäni tärkein kysymys on:
”Miten tämä päätös ja asia vaikuttaa kuntalaisiimme?” Kuntalaisten hyvinvointiin kuuluvat yhtä tärkeinä
niin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen kuin taloudellinenkin hyvinvointi. Näitä hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia
tukeaksemme tarvitsemme esimerkiksi erilaisia terveyspalveluita, tukitoimia ja vapaa-ajan toimintoja.

Jos rahaa olisi käytettävissä rajoittamaton määrä, päätöksenteko olisi paljon helpompaa, koska voisi
rakentaa, korjata ja tarjota kaikkia palveluita, joita vain mieleen tulisi. Rahaa on kuitenkin vain rajallinen
määrä ja kuntatalous täytyy pitää kestävällä pohjalla, joten päätöksenteossa on laitettava asiat
tärkeysjärjestykseen. Kunnan on tietenkin huolehdittava lakisääteisistä palveluista, mutta mielestäni
tärkeää on resursoida myös muihin tarpeellisiin toimintoihin sekä harkinnanvaraisiin avustuksiin.
Harkinnanvaraisiin avustuksiin kuuluvat Sonkajärvellä muun muassa työllistämisen kuntalisä,
kotihoidontuen kuntalisä sekä järjestö- ja seura-avustukset.

Kuntalaisten hyvinvointia ajatellessa suuressa merkityksessä ovat muun muassa kunnan alueella toimivat
eri kyläseurat, harrastusseurat sekä kolmannen sektorin palvelut, jotka täydentävät kunnan
palveluverkostoa. Hyvän yhteistyöverkoston ansiosta kunnan ei tarvitse järjestää kaikkea toimintaa omana
toimintanaan. Kunnan ja eri toimijoiden saumaton yhteistyö on tärkeää, jotta jokaiselle kuntalaiselle
löytyisi jotakin mielekästä tekemistä ja syrjäytymistä ennaltaehkäistäisiin. Kuntalaiset ovat asiantuntijoita
siinä, millaisia palveluita ja toimintoja kunnassa tarvitaan, joten kuntalain 22 pykälää mukaillen, kuntalaisille
on tarjottava monipuoliset ja vaikuttavat osallistumisen mahdollisuudet. Kuntalaisilla tulisi olla osallisuuden
tunne ja tunne siitä, että he ovat kunnan tärkein voimavara.

Hannele Luukkonen
Toiminnanohjaaja (vanhempainvapaalla)
Kuntavaaliehdokas (ps)

Kirjoitettu 9.2.2021

Voimaa perheistä – Virtaa jyvästä

Sonkajärven perussuomalaisten tavoitteena on
tehdä politiikkaa sonkajärveläisten hyväksi huomioiden
koko kuntaväestö. Sen edellytyksenä on ennakoiva
päätöksenteko ja hyvä kuntatalouden hoito. Katsommekin,
että kunnan ei tarvitse joka asiassa olla paras, vaan kunnan
lakisääteisten palvelujen lisäksi toimintoja tulee kehittää
kuntalaisten palvelutarpeen mukaan. Kaiken lähtökohtana
on itsenäisen kunnan säilyminen jatkossakin.

Kuntavaaliohjelmamme koostuu ehdokkaittemme
näkemyksistä hoitaa kunnan ja kuntalaisten asioita. Alla
onkin ehdokkaittemme näkemyksiä heille tärkeistä ja
koskettavista asioista. Koskettaako joku alla olevista
asioista sinua tai sinun arvomaailmaasi. Mikäli olet samaa
mieltä tai haluat tulla mukaan joukkoomme; liity
paikallisyhdistyksen toimintaan, tule ehdokkaaksemme tai
ihan muuten vaan äänestä perussuomalaisia.

Ilpo Kärkkäinen pj (ps)
Sonkajärven valtuuston pj.

 

Kirjoitettu 9.2.2021

Kotihoidontuen kuntalisä

Lain mukaan alle kolmivuotiaiden lasten vanhemmilla on oikeus valita lastensa hoitomuodoksi kunnallinen päivähoito, kotihoito tai yksityinen päivähoito. Kuntalisän maksaminen mahdollistaa perheille sen, että heillä on todellisuudessa mahdollisuus valita edellä mainituista vaihtoehdoista omalle perheelle sopivin vaihtoehto lisän avulla.

Sonkajärven kunnan tulisi profiloitua lapsiperheille ystävälliseksi kunnaksi. Tulisi käydä keskustelua siitä, kuinka voisimme taata lapsiperheille pidemmällä aikavälillä helpon ja turvatun tulevaisuuden. On väärin, joutua taistelemaan joka syksy kotihoidontuen kuntalisästä, joka on todella pieni summa kunnan budjetissa, mutta iso summa perheille kuukaudessa. Perheillä tulisi olla mahdollisuus suunnitella elämää eteenpäin ja tätä helpottaisi tieto siitä, että esimerkiksi lisää maksettaisiin seuraavan viiden vuoden ajan, eikä siihen tehtäisiin muutoksia tuona aikana. Signaali kotihoidontuen kuntalisän vähentämisestä tai poistamisesta aiheuttaa lapsiperheissä paitsi närkästystä, myös epäluottamusta kunnan päätöksentekoa ja siten koko Sonkajärven kunnan imagoa kohtaan. Kotihoidontuen kuntalisällä on moninaiset vaikutukset ja on väärin saada aikaan säästöjä kunnassa tällaisesta asiasta. Säästöjen kohdistumisen ensisijaisesti lapsiin ja lapsiperheisiin, eli heihin, jotka ovat keskeisessä asemassa kunnan väkiluvun kehityksessä, kuntaan muutossa ja verojen maksamisessa, tulee loppua. Annetaan lapsiperheille Sonkajärvellä mahdollisuus elää kuntamme näköistä elämää, johon kuuluu valinnanvapaus ja heidän tukemisensa kaikella mahdollisella tavalla.

Laura Heiskanen, Sosionomi-opiskelija, perheenäiti

Kuntavaaliehdokas (ps)

Kirjoitettu 3.2.2021

Puheenjohtajan tervehdys

Toivotan kaikki entiset ja uudet ehdokkaat lämpimästi tervetulleeksi kuntavaaleihin v. 2021.

Vielä mahtuu mukaan joukkoomme, joten voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja vaalivastaava Jyri Kuittiseen tai sihteeriimme Hannele Luukkoseen ehdokkuusasioissa.

Tuemme, opastamme, koulutamme ja teemme sinusta vahvan kuntavaikuttajan. Katso alla jo lupautuneet kuntavaaliehdokkaamme:

Heiskanen Laura

Huttunen Titta

Huusko Senja

Karppinen Väinö

Kuittinen Jyri

Kärkkäinen Ilpo

Luukkonen Hannele

Mykkänen Juha

Tissari Markku

Ehdokkaat tulevat ottamaan kantaa ja kertomaan omia ajatuksiaan kuntapolitiikasta.

Ensimmäisenä vuorossa on Senja Huusko:

https://sonkajarvi.perussuomalaiset.fi/uutinen/ei-kuntaa-ilman-yrityksia/

 

 

 

 

Kirjoitettu 3.2.2021

EI KUNTAA ILMAN YRITYKSIÄ

Elinkeinopolitiikka on yrittäjien ja kunnan välistä vuoropuhelua.
Perusinfra ja sujuva liikenne luovat pohjan yrityksen menestykselle.
Elinkeinopolitiikka on tekoja kunnan elinvoiman ja elinkeinojen puolesta.
Keinoja ovat mm. yrityksille tarjottavat palvelut, hankintapolitiikka, liikenne- ja
tietoliikenneyhteydet, kaavoitus ja rakentaminen, koulutus ja se, että päätöksiä
tehdessä mietitään niiden vaikutukset yrityksiin ja kuntalaisiin.
Monipaikkaistuminen on Sonkajärven kunnalle mahdollisuus saada uusia asukkaita.
Koronakriisi moninkertaisti etätyön tekemisen ja työskentelyn eri paikoista.
Yrittäjyydellä on merkittävä rooli monipaikkaisuuden kehittämisessä.
Monipaikkatyö on iso mahdollisuus erityisesti paikkakunnille joilla on paljon vapaa-ajan
asuntoja. Se siirtää palveluiden kysyntää mökkipaikkakunnille ja muuttaa aluetalouden
rakennetta. Kunnan tulee turvata oman alueensa saavutettavuus ja infrastruktuuri
niin, että yrittäjien toimintaedellytykset kunnan sisällä, alueella ja valtakunnallisesti
ovat kunnossa. Kunnan on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännön-
läheiselle yritystoiminnalle, joka parantaa alueen kilpailukykyä sen omista lähtökohdistaan.

Senja Huusko, yrittäjä

Sonkajärven paikallisyhd. Vpj. (ps)

Kirjoitettu 16.1.2021

Puheenjohtajan tervehdykset

Hei!
Vuosi on vaihtunut ja sen myötä myös yhdistyksen kokoonpano. Kiitos edelliselle puheenjohtajalle, Senjalle hyvästä perussuomalaisesta työstä, mitä olet tehnyt meidän kaikkien eteen. Työ jatkuu edelleen, sillä Senja jatkaakin vielä hallituksen varapuheenjohtajana.
Korona pandemia on aiheuttanut sen, että emme ole valitettavasti päässeet ns. ”toreille ja turulle”. Tunnetaanhan perussuomalaiset vahvasti toripuolueena.
Kuntavaalit ovat lähestymässä ja perussuomalaiset haluavat joukkoonsa uutta verta ja tulta.

Ehkä Sinä olet juuri se, jota etsimme!
-Oletko maaseutukunnan puolesta puhuja?
-Haluatko oman kuntasi säilyvän itsenäisenä jatkossakin?
-Arvostatko paikallisia terveyspalveluja?
-Kannatatko paikallista yrittäjyyttä?
Tätä listaa voit tulla täydentämään, kun tulet ehdokkaaksemme.
Ehdokkuutta ei kannata pelätä, sillä me koulutamme, opastamme, tuemme ja teemme Sinusta
vahvan kuntavaikuttajan.
Ota yhteyttä kehen tahansa hallituksen jäseniin, niin siitä se lähtee!

pj. Ilpo Kärkkäinen

Kirjoitettu 28.12.2020

Kirjoitettu 24.9.2020

Bodyt vauvoille

Sonkajärven Perussuomalaiset päättivät kevät-/syyskokouksessaan lahjoittaa vauva-bodyt myös vuonna 2021 syntyville sonkajärveläisille tytöille ja pojille.